De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van J-TOOLS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiļæ½ren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J-TOOLS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

J-TOOLS besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. J-TOOLS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

J-TOOLS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

English