installatie

lifejacket

Deze apparaten zijn ontwikkeld en vervaardigd door J-Tools in opdracht van en in samenwerking met een maritiem trainingscentrum. De apparaten zijn bestemd voor het reinigen, drogen en testen van life jackets. Inmiddels maken diverse andere maritieme trainingscentra, zowel in Europa als daarbuiten, ook al van deze apparaten gebruik.

Het probleem

Maritieme trainingscentra verzorgen veiligheidstrainingen die zijn toegesneden op de specifieke risico's die het werken in de maritieme sector met zich kan meebrengen. Veel van die trainingen vinden plaats op of zelfs in het water. Bij deze trainingen maken de cursisten gebruik van life jackets van het trainingscentrum. Zo'n life jacket fungeert echter niet alleen als reddingsvest, maar dient bij een underwater escapetraining ook als een zuurstofreservoir waar men voor korte tijd uit kan ademen.

Om de verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen is van belang dat na iedere underwater escapetraining, het mondstuk en de long van de life jackets grondig worden gereinigd. Voor het trainingscentrum is ook van cruciaal belang dat dit reinigingsproces zo weinig mogelijk tijd in beslag neemt. Het life jacket dat gisteren door de ene cursist werd gebruikt, moet immers vandaag weer door een andere cursist gebruikt kunnen worden.

De oplossing

Toen J-Tools het verzoek kreeg om apparatuur te ontwikkelen om het reinigingsproces van de life jackets te stroomlijnen, is eerst geinventariseerd welke specifieke functies die apparatuur nu precies zou moeten vervullen. Dat wees uit dat het proces van reinigen en weer gebruiksklaar maken van de life jackets in wezen drie knelpunten bevatte.

De eerste daarvan betrof de feitelijke reiniging van de schoon te maken onderdelen. Handmatig reinigen was niet alleen tanelijk arbeidsintensief maar gaf ook geen garanties dat alle onderdelen steeds grondig genoeg werden gereinigd. Een tweede knelpunt was het drogen van de gereinigde onderdelen. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat, om bacteriegroei tegen te gaan, men de gereinigde onderdelen zo spoedig mogelijk moest drogen. Derde aandachtspunt was dat de life jackets na elke reinigingsbeurt opnieuw worden geassembleerd. Daarom moeten de jackets eerst nog op luchtdichtheid worden getest, alvorens de volgende groep cursisten er weer veilig gebruik van kan maken.

In overleg met de opdrachtgever is er uiteindelijk toe besloten een installatie te bouwen die bestaat uit drie componenten: een spoelstraat om de onderdelen te reinigen, een droogkabinet om de gereinigde onderdelen te drogen en een vacuümtestapparaat om de geassembleerde life jackets te testen op luchtdichtheid. Omdat deze apparaten moeten functioneren in een vochtige omgeving en omdat er bovendien gebruik wordt gemaakt van agressieve reinigingsmiddelen, zijn ze volledig uitgevoerd in roestvaststaal.

Spoelstraat voor schoonmaken van mondstuk en long

De spoelstraat bestaat uit een aantal afsluitbare RVS spoelbakken waarin - in enkele stappen en met gebruikmaking van speciale reinigingsmiddelen - de verschillende onderdelen van het jacket eerst worden gereinigd en vervolgens nagespoeld.

Droogkabinet voor het drogen van de gereinigde onderdelen

Na het reinigingsproces moeten de schoongemaakte delen zo snel mogelijk worden gedroogd om bacteriegroei tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het door J-Tools ontwikkelde droogkabinet. Dit droogkabinet is qua droogtijd en luchttemperatuur volledig instelbaar.

Vacuümtestapparaat voor het testen van de life jackets op luchtdichtheid

Na het drogen worden de jackets weer geassembleerd en moeten vervolgens op luchtdichtheid worden getest. Dit wordt gedaan met het door J-Tools ontwikkelde vacuümtestapparaat.

English